Kaip iš nusipirktos žemės gali nelikti nieko

Visų pirma reikia žinoti pagrindinius dalykus, kuriuos dažniausiai Jums gali suteikti nusimanantis žmogus ar matininkas. Kuris turi prisijungimus prie bendrų duomenų bazių ir mato aiškias ribas.

Kaip nutiko, kad nusipirkęs žemę joje negaliu daryti nieko apart auginti morkas.

  • 70 metrų atstumu nuo magistralinių kelių priklauso Kelio savininkui – „Valstybei”. Tad šioje Jums priklausančioje teritorijoje jūs galėsite ganyti ožkas, ar auginti morkas. Nežinau tiksliai ar medinį šiltnamį galėsite šiame ruože pasistatyti. Kelio apsaugos zona.
  • Svarbu patikrinti ar per jūsų žemę neina, koks kitas keliukas – tarkime jungiantis sklypus. Jo gali ir visai nesimatyti, nesvarbu, ar jis apaugęs, ar jo ten niekada ir nebuvo. Jei jis yra suplanuotas turite žinoti, kad jis yra ir jis riboja jus. Jūs negalite aptverti tokio kelio. Negalite jo vietoje statyti statinių. Žodžiu jis bendras, jūsų ir jūsų kaimynų.
  • Svarbu žinoti jei žemėje yra melioracijos grioviai, aplink juos tam tikru spinduliu taipogi apribota veikla.
  • Medžiai, miškas esantys Jūsų žemėje. Pažiūrėkite kaip senai buvo atlikti vieni ar kiti veiksmai tarkime žemės dalijimas. Jei prieš penketą metų, yra tikimybė, kad miškui augant metams bėgant, Jūsų žemės paskirtis gali kisti, ir už tai galite padėkoti prieš tai buvusiems šeimininkams kurie galimai neprižiūrėjo miško ir leido jam plisti. Galimai tai užfiksavo miško priežiūros institucijos ir atliekant naujai matavimus, galimi pakitimai. Sumažėjęs žemės ūkio naudmenų plotas. Prie visa to plečiantis miškui, mažėja plotas kur Jūs galite pasistatyti statinius. 8 metrai nuo miško apsauginė zona.

Kelio apsaugos zona – abipus kelio nustatyto pločio žemės juosta, kurioje ribojama ūkinė veikla. Ji nustatoma siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas. Plotis pagal kelio reikšmę:

  1. magistralinių kelių – po 70 metrų;
  2. krašto kelių – po 50 metrų;
  3. rajoninių kelių – po 20 metrų;
  4. vietinės reikšmės kelių – po 10 metrų.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą