Kaučiukmedžio terasinių lentų montavimo instrukcija

 • Kaučiukmedžio terasa turėtų būti montuoja virš grunto ar kito pagrindo, tam kad užtikrinti ventiliaciją po pačia terasa;
 • Maksimaliai apribokite augmenijos augimą po terasa (betonas, geotekstilė).

Pagrindas

 • Pagrindas terasoms turi būti tvirtas ir lygus. Tai gali būti betonas, metalinių,medinių sijų konstrukcija ar terasiniai pjedestalai;
 • konstrukcijos turi atlaikyti atitinkamas apkrovas.
 • Pagrindas turėtų būti drenuojamas, kad po terasa nesikauptų vanduo;
 • Skersinės sijos terasoms tvirtinti privalo būti pritvirtintos pilna plokštuma prie pagrindo, kadangi jos yra nešančiosios sistemos dalys.
 • Skersines sijas terasai pritvirtinkite prie pagrindo nedidesniu nei 40cm atstumu viena nuo kitos bei
  ne arčiau nei 3cm nuo objektų į kuriuos jos gali remtis (sienos, kolonos ir pan.).
 • Terasą reikėtų įrengti su ne mažesniu nei 1% nuolydžiu ( ~1%, pvz. 1cm/m).

Montavimas

 • Paruošus pagrindą bei pritvirtinus kaučiukmedžio skersines sijas galite pradėti montuoti terasos
  lentas.
 • Užtikrinkite minimalų 20mm tarpą tarp terasos sistemos ir bet kurių kitų objektų (sienų, kolonų ir pan. ). Jei terasa santykinai didelė, rekomenduojama šį tarpą daryti didesnį, paliekant 5mm tarpelį vienam ilginiam terasos metrui. Tarkim, 5m terasos ilgiui palikite 5 * 5mm = 25mm.
 • Pirma bei paskutinė terasinių lentų eilės tvirtinamos jas prisukant medsraigčiais prie gulekšnių.
 • Sekančios eilės tvirtinamos naudojant fiksatorius su tarpinėmis (tarpines įstatykite į fiksatorių kaip
  parodyta):
 • Užtikrinkite bent 4mm tarpą tarp lygiagrečių terasos eilių.
 • Fiksatoriai turi būti naudojami kiekvienoje sijų ir terasų susikirtimo vietoje.

terasos-instrukcija-fiksatorius

 • Terasinių lentų galai privalo būti pritvirtinti ant dviejų skersinių sijų. Besijungiančių terasų galai negali tvirtintis ant tos pačios sijos. Vietose, kur ilgiu jungsis terasos lentos, palikite 5mm plyšį tarp lentų galų ir sijų.
 • Terasai tvirtinti naudokite nerūdijančius medsraigčius.
 • Dengiant terasos šonus nepamirškite palikti 4-5mm tarpą tarp terasos ir šoninės apdailos.

Padengimas 

Visi mediniai terasos konstrukcijos elementai privalo būti impregnuoti ar kitaip apsaugoti atitinkamomis priemonėmis – antiseptiku ar impregnantu. Norint išlaikyti terasos spalvą ilgą laiką rekomenduojame naudoti WOCA (Danija) lauko alyvas (įvairių spalvų) bei priežiūros priemones. Importuotojas: UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą